Spel

Wat is spel

Spel is een breed begrip. Er is van alles te verstaan onder het woord spel. Meest kenmerkend aan spel is dat het voornaamste doel is er plezier in te hebben. Daarnaast zijn er nog een heleboel doelen die aan spel gekoppeld kunnen worden. Zie hiervoor het belang van spel.

Voor wie is spel?

Spel is voor alle leeftijden. Kinderen spelen over het algemeen meer dan volwassenen. Voor kinderen is spel een levensbehoefte en of dit voor volwassenen ook zo is hangt af van de situatie. Een kind is vaak makkelijker in staat om spel te gebruiken om te experimenteren. Een kind weet dat het niet echt is maar ervaart het toch als echt. Bij een volwassenen is vaak aangeleerd dat wat niet echt is ook echt niet echt is. De ervaring die daar dan bij gepaard gaat levert dan vaak minder op dan bij kinderen. Dit betekent niet dat volwassenen het niet nodig hebben.

Het belang van spel

Spelen neemt een belangrijke rol in, in de persoonlijkheidsontwikkeling van een mens. Het heeft invloed op de ontwikkeling op het intellectuele vlak, het sociale vlak, het motorische vlak en ook het emotionele vlak. Een mens leert door spel na te denken over dingen, leert vooruit te denken en te plannen. Spel  leert je onder andere om je omgeving  kennen, problemen op te lossen en hoe alles werkt.

Motorisch

Door klimmen, klauteren, rondrennen et cetera wordt de grove motoriek ontwikkeld en door knutselen, bouwen met constructiemateriaal et cetera wordt de ontwikkeling van de fijne motoriek gestimuleerd.

Emotioneel

Ook krijgt een mens door spel inzicht in zijn eigen emoties maar ook in die van anderen. Door je voor te doen als iemand anders kan je ervaren hoe die ander zich zal voelen in een bepaalde situatie. De mens leert omgaan met emoties en leert hierdoor ook controle te krijgen over emoties.


Sociaal

En door spelen met andere mensen leert de mens natuurlijk veel sociale vaardigheden. Met name door rollenspel leren mensen veel op het sociale vlak. Mensen kunnen experimenteren met gedrag dat ze normaal niet zouden durven (want het is maar spel). Ook worden rollen van elkaar overgenomen waardoor ze leren zich in een ander te verplaatsen, wat bijdraagt aan begrip voor elkaar. En spelende mensen leren ook rekening met elkaar te houden, want als ze allemaal doen wat ze zelf willen komen ze niet tot gezamenlijk spel.

Spel kan mensen ook helpen om te gaan met angsten. Op een veilige manier kan geëxperimenteerd worden met angsten, omdat het toch niet echt is.

Voorbeeld:

Een meisje van vijf was na een ontmoeting met een hard blaffende hond die tegen een hek opsprong erg bang geworden voor honden. In haar spel was haar pop bang voor honden. Het meisje speelde de moederfiguur voor de pop en stelde de pop gerust. Als moeder van de pop verzon ze redenen waarom de pop niet bang hoefde te zijn (er zat een hek voor, mama was toch bij haar, de hond van de buren was toch niet eng et cetera). In het dagelijks leven had dit ook effect en langzaam nam de angst voor honden bij het meisje weer af.

Geïntereseerd?

Mail of bel gerust voor meer informatie. Binnen 14 dagen je eerste afspraak.

Email: info@abraco.nl

Telefoon: 0636196920

Bekijk het aanbod